Ziraat Bank International AG İle İlgili Çıkan Haberler Hakkında Basın Açıklaması

 

20 Nisan 2022

BASIN AÇIKLAMASI

Ziraat Bank International AG İle İlgili Çıkan Haberler Hakkında

Muhtelif yayın organlarında Almanya’daki iştirak bankamız Ziraat Bank International AG hakkında çıkan yanıltıcı ve yönlendirici haberler üzerine, açıklama yapılması gereği görülmüştür:

Bankamızın Almanya’daki iştiraki Ziraat Bank International AG’de, Alman Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BaFin) tarafından 2021 yılında, 2018 yılında gerçekleştirilen denetim sonuçlarının gözden geçirilmesi maksadı ile yeni bir denetim gerçekleştirilmiştir. Haziran ayında tamamlanan denetimde; sistem altyapısı ve bankacılık iş süreçlerine ilişkin birtakım eksikliklerin devam ettiği, yazılım programında da geliştirme ihtiyacı bulunduğu, tespit edilmiştir.

Denetim neticesinde tespit edilen bulguların, öngörülen bulgu düzeltme takvimi içerisinde giderilmesi konusunda BaFin ile mutabık kalınmıştır. Kurum, denetimlerde tespit edilen bulguların mutabık kalınan takvim içerisinde giderilmesi sürecini gözlemek ve raporlamakla görevli olarak bağımsız bir denetim firmasını görevlendirmiştir.

Bağımsız denetim firmasının, iştirak bankamızın faaliyet ve karar alma süreçlerine müdahale görev ve yetkisi bulunmamaktadır. İştirakimiz, faaliyetlerine ilişkin tüm kararlarını, Alman Bankacılık Kanunu ve ilgili tüm düzenlemelere uygun bir şekilde, kendi bünyesinde ve tam bağımsız şekilde almaktadır. Denetim bulgularının giderilmesi süreci de üzerinde mutabık kalınan takvime uygun şekilde yürütülmektedir. Dolayısı ile Bankaya kayyum ya da Alman Kara Para Aklamanın Önlenmesi Yasası’na uyum sağlamak için temsilci atandığına yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Öte yandan Ziraat Bank International AG, gerçekleştirilen rutin bağımsız denetimler sonucunda Alman Kara Para Aklamanın Önlenmesi Yasası kapsamında herhangi bir yaptırım ya da cezaya da maruz kalmamıştır.

Ziraat Bank International AG, faaliyetlerini büyük bir hassasiyet çerçevesinde, yasal mevzuata uygun olarak sürdürmekte ve konuya yönelik olarak bankacılık sektöründe artan denetim gerekliliklerinin eksiksiz olarak yerine getirilebilmesini teminen teknolojik alt yapı yatırım çalışmalarına aralıksız devam etmektedir.

 

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

Genelmüdürlük /İstanbul