Tasarruf Güvencesi

Ziraat Bank International AG Federal Alman Bankalar Birliği'nin (Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V.) mevduat sigorta fonuna dahildir. Bu kapsamda kurum 'Müşteri mevduatı' kaleminde yer alan tüm borçları teminat altına almaktadır.

 

Mümkün olan azami tazminat miktarı

Gerçek kişiler, tüzel kişiliğe sahip vakıflar ve medeni hukuk şirketleri

5.000.000,00 €

SESF Madde 6 paragraf 3 anlamında diğer tüm mudiler

46.258.000,00 €

1.1.2023 tarihinden bu yana, koruma limitleri gerçekten korumaya ihtiyaç duyan mevduat sahiplerinin ihtiyaçlarına dayanmaktadır. Gerçek kişiler için koruma kapsamı kademeli olarak düşürülmüştür - 1.1.2023 tarihinden itibaren azami 5 milyon EUR, 1.1.2025 tarihinden itibaren azami 3 milyon EUR ve 1.1.2030 tarihinden itibaren azami 1 milyon EUR olarak belirlenmiştir. Bu değişiklikle mevduat koruma programı temelden yeniden yapılandırılmış ve kalıcı olarak etkin hale getirilmiştir.

Ayrıca Ziraat Bank International AG 'Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH' üyesidir.